Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Forvaltning av SAF-T formatene

Skatteetaten har i samarbeid med bransjeorganisasjoner og systemleverandører utviklet et standardformat for overlevering av regnskap- og kassasystemdata. For å videreføre det gode samarbeidet, er det besluttet å nedsette et forvaltningsorgan for SAF-T standardene. Dette for å sikre en god forvaltning og utvikling av vedtatte SAF-T format.

Forvaltningsorganet ledes av Skatteetaten. Videre vil Regnskap Norge og Revisorforeningen representerer næringslivet gjennom sine medlemmer. Ved behov vil aktører som ikke har faste representanter bli invitert til å delta i møter.

Forvaltningsorganet hadde sitt konstituerende møte 9. juni 2017. Organet vil møtes ved behov og minimum 1 gang i året.

Aktuelle lenker:

Mandat for Forvaltning av SAF-T