Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

SAF-T Regnskap

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.

Finansdepartementet har fastsatt krav om at bokføringspliktige som har sine bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, skal kunne gjengi (eksportere) disse i et bestemt, standard dataformat. Standarden ble fastsatt av Skattedirektoratet 23. mars 2018,(bokføringsforskriften § 7-8 annet ledd). Plikten inntrer for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere.

Virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, er unntatt fra kravet. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir de omfattet av kravet.

Det er kun på forespørsel ved en kontroll at de bokføringspliktige plikter å sende SAF-T filen til Skatteetaten.

Forenkling

Innføringen av standardformatet gjør det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel.

Det blir også lettere å utføre intern kontroller, analysere og dele data med andre, som for eksempel eksterne revisorer eller mellom ulike regnskapssystemer.

Oppbevaringsplikten blir enklere siden en SAF-T-fil tilfredsstiller oppbevaringsplikten for de bokførte opplysningene, forutsatt at filen kan produsere spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.

Produksjon av SAF-T filer

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Du finner mer informasjon om SAF-T Regnskap og SAF-T Kassasystem under dokumentasjon.