Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Systemleverandører og utviklere

SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial) i første versjon inneholder i kontospesifikasjoner (hovedbok), og kontospesifikasjoner (reskontro) for kunder og leverandører.

For komplett beskrivelse av innholdet i hva som skal være med i hovedboken og reskontroene i en SAF-T fil, vises det til publisert generell og teknisk dokumentasjon.

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Erfaringsutveksling mellom systemleverandører og utviklere

Det er etablert et diskusjonsforum for systemleverandører og utviklere for erfaringsutveksling på GitHub.