Systemleverandører og utviklere

SAF-T Standardformat regnskap (SAF-T Financial) i første versjon inneholder i kontospesifikasjoner (hovedbok), og kontospesifikasjoner (reskontro) for kunder og leverandører.

For komplett beskrivelse av innholdet i hva som skal være med i hovedboken og reskontroene i en SAF-T fil, vises det til publisert generell og teknisk dokumentasjon.

Systemleverandører må tilpasse regnskapssystemene, slik at systemene støtter den nye standarden for kunder som ønsker å benytte regnskapssystemet til å levere sine opplysninger på SAF-T format.

Erfaringsutveksling mellom systemleverandører og utviklere

Det er etablert et diskusjonsforum for systemleverandører og utviklere for erfaringsutveksling på GitHub.