Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Dokumentasjon

Dokumentasjonen av SAF-T formatene består av:

  • Generell dokumentasjon om implementering.
  • Teknisk beskrivelse av dataelementer med eksempler.
  • Skjematisk beskrivelse av dataelementer.
  • Skjema (XSD), eksempelfiler og kodelister.

SAF-T Regnskap (Financial):

Rettslig innplassering og oversettelse til NOB – Veiledning til det rettslige grunnlaget for alle elementene i formatet, samt oversettelse til norsk bokmål (Sist endret 25.11.2020). Publisert 17.03.2021.

SAF-T Kassasystem (SAF-T Cash Register):

Felles dokumentasjon:

Bakgrunn

Det ble i 2012 etablert en prosjektgruppe for å se på konsekvensene av å innføre SAF-T i Norge. Rapporten fra dette arbeidet ble oversendt Finansdepartementet i juni 2014 og beskriver følgene av å innføre standarden for utlevering av regnskapsdata til Skatteetaten.