Pressemelding

Skattemelding for næringsdrivende: En av tre har allerede levert

 • Publisert:

Fristen for levering av skattemeldingen nærmer seg. Torsdag 31. mai er siste innleveringsdag.

Ni dager før leveringsfristen har en av tre (38 %) næringsdrivende (264 000) allerede levert skattemeldingen. Vær oppmerksom på at du som næringsdrivende kan risikere tvangsmulkt ved for sen eller manglende levering av skattemeldingen.

- De fleste næringsdrivende rapporterer slik de skal. Det er bra fordi Skatteetaten trenger korrekte og fullstendige opplysninger til rett tid for å sikre riktig fastsetting av skatt. Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

Har du spørsmål om skattemeldingen?

På skatteetaten.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på telefon, chat eller på Skatteetatens Facebookside, Skatten min bedrift, hvor du blant annet kan få svar på spørsmål om skattemeldingen din, eller se hva andre lurer på. Det er også korte videoer med råd for næringsdrivende.

Noen eksempler på spørsmål som ofte går igjen:

 • Hvorfor har jeg mottatt skattemeldingen for næringsdrivende?
  Skattemeldingen for næringsdrivende sendes til alle som eier eller driver virksomhet eller som har hatt inntekt som Skatteetaten har fått opplysninger om skal rapporteres som næringsinntekter. Alle som mottar skattemeldingen for næringsdrivende må levere denne uansett om du har hatt næringsinntekt eller ikke. Den må leveres og du må levere den elektronisk.
 • Hvordan endrer jeg og leverer skattemeldingen for næringsdrivende?
  Her finner du steg for steg hjelp med å fylle ut skattemelding for enkeltpersonforetak: skatteetaten.no/enkeloppgave 
 • Jeg har oppdaget feil i skattemeldingen for tidligere år. Hva gjør jeg?
  I de aller fleste tilfeller går du inn og endrer skattemeldingen for året det gjelder. Bruk skjemaet endringsmelding, og gjør rede for feilen du har oppdaget.
 • Jeg har avsluttet virksomheten. Må jeg likevel levere?
  Dersom du har fått skattemeldingen for næringsdrivende, men ikke driver virksomhet, skal du levere denne og næringsoppgave 1 (RF-1175), uten å fylle ut næringsoppgaven. Se skatteetaten.no/skattemeldingbedrift
 • Kan jeg levere skattemeldingen for næringsdrivende på papir?
  Nei. Næringsdrivende må rapportere elektronisk til Skatteetaten.

For mer informasjon og hjelp med skattemeldingen for næringsdrivende, se skatteetaten.no/naering

Enklere rapportering for småbedrifter

Næringsrapport skatt er en enklere leveringsløsning for dem som driver egen bedrift og foretar rapporteringen selv. Skatteetaten anslår at én av tre næringsdrivende kan bruke denne løsningen. Se skatteetaten.no/naeringsrapportskatt

Trenger du mer tid til skattemeldingen?

For næringsdrivende er det mulig å søke om utsettelse av leveringsfristen dersom det ikke er mulig å levere i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Fakta

Rundt 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende:

 • 340 000 enkeltpersonforetak
 • 345 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen frist. For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 57 500 kroner.

65 000 fikk tvangsmulkt i fjor

Flere leverer skattemeldingen innen fristen etter innføring av tvangsmulkt i 2017. I fjor ble det likevel fastsatt 65 000 vedtak om tvangsmulkt fordi en av ti virksomheter ikke leverte skattemeldingen i tide.

Fordeling per fylke

Antall næringsdrivende per fylke med antall leverte skattemeldinger 22. mai:

9 000 næringsdrivende har søkt om utsatt leveringsfrist.

Fylke

Antall

Levert

% Levert

Østfold

34 000

14 000

41

Akershus

76 000

28 000

37

Oslo

117 000

39 000

33

Hedmark

25 000

10 000

40

Oppland

28 000

12 000

43

Buskerud

38 000

15 000

40

Vestfold

31 000

13 000

43

Telemark

22 000

9 000

41

Aust-Agder

15 000

6 000

43

Vest-Agder

24 000

10 000

42

Rogaland

55 000

23 000

42

Hordaland

60 000

21 000

35

Sogn og Fjordane

16 000

6 000

36

Møre og Romsdal

31 000

12 000

38

Trøndelag

56 000

22 000

40

Nordland

26 000

11 000

41

Troms

18 000

7 000

40

Finnmark

9 000

4 000

39

Utland

5 000

2 000

31

 

 

 

 

Totalt

685 000

264 000

38