Næringsrapport skatt

Næringsrapport skatt var en leveringsform for næringsdrivende med enkle skatteforhold.

Viktig informasjon

Fra og med inntektsåret 2021, som du leverer skattemelding for i 2022, er ikke næringsrapport skatt lenger i bruk. Du skal i stedet levere skattemelding for næringsdrivende.

Slik leverer du skattemelding for næringsdrivende

Vi varsler deg når skattemeldingen din er klar.

Du får hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

Måten du leverer på, avhenger av om du er personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) eller et aksjeselskap:

Enkeltpersonforetak

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med enkle forhold kan velge å fylle ut og levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no. Andre må bruke et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Aksjeselskap

Fra og med inntektsåret 2023 (leveringsfrist i 2024), må alle aksjeselskap levere skattemelding via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Hvis du har brukt Næringsrapport skatt anbefaler vi at du allerede nå skaffer deg et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

For inntektsårene  2021 og 2022 vil det være en overgangsperiode hvor du kan fylle ut skattemelding med vedleggsskjema manuelt i Altinn.