Skjema RF-1231

Bankinnskudd i utlandet

Har du i løpet av året hatt konto i utenlandsk bank som ikke er tilknyttet næringsvirksomhet, har du plikt til å fylle ut skjemaet Bankinnskudd i utlandet, som vedlegg til skattemeldingen.

Årsoppgave fra spareinstitusjon må vedlegges dette skjema.

Skjema må leveres hvert år fra og med opprettelse av konto til og med det året konto blir slettet.

Oppretter du boligsparekonto?

Det året boligsparekonto opprettes eller overføres fra en spareinstitusjon til en annen, skal også BSU-kontrakt vedlegges.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Om du er lønnstaker eller pensjonist og ikke leverer skattemeldingen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Skal du levere på papir, kan du bruke dette skjemaet.

Du som er næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer

Skal du endre eller klage på skattemelding for tidligere år, og må levere på papir, kan du bruke disse skjemaene.