Skjema RF-1098

Formue av næringseiendom

Skjemaet skal leveres av skattyter eller selskaper med deltakerfastsetting som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som skattyteren/selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.

Regn ut formuesverdien for ikke-utleid norsk næringseiendom.

 

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som er næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard