Skjema RF-1098

Formue av næringseiendom

Skjemaet skal leveres av skattyter eller selskaper med deltakerfastsetting som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som skattyteren/selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.

Regn ut formuesverdien for ikke-utleid norsk næringseiendom.

 

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som er næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.