Viktig informasjon

I år får de fleste privatpersoner en helt ny skattemelding. Hvis dette gjelder deg, skal du ikke fylle ut dette skjemaet, men logge inn og fylle ut opplysningene direkte i skattemeldingen. Er du usikker på hvilken skattemelding du har fått, kan du lese mer om de ulike formatene av skattemeldingen.

Skjema RF-1098

Formue av næringseiendom

Skjemaet skal leveres av skattyter eller selskaper med deltakerfastsetting som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som skattyteren/selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du er lønnstaker eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Bruk vår kalulator:

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

 

 

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister og skattemelding for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema kan du fortsatt endre og levere på nytt for 2017, 2018 og 2019 hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver. 

Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 er 30. april 2021 for lønnstakere og pensjonister, mens den er 31.mai 2021 for personlig næringsdrivende.