Skjema RF-1098

Formue av næringseiendom

Skjemaet skal leveres av skattyter eller selskaper med deltakerfastsetting som ved inntektsårets utgang eier næringseiendom som skattyteren/selskapet har leid ut eller benytter selv i løpet av inntektsåret.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du er lønnstaker eller pensjonist og leverer på papir, kan du bruke dette skjemaet. Leverer du på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivende kan bruke papirskjemaet til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Bruk vår kalulator:

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Skattemeldingen for lønnsmottakere/pensjonister og skattemeldingen for enkeltpersonforetak med vedleggsskjema for 2016, 2017 og 2018 kan du fortsatt endre og levere på nytt hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede oppgaver.