Distribusjon av folkeregisteropplysninger

Når virksomheten har tilgang til folkeregisteropplysninger, kan du koble deg opp via vårt API eller du kan gjøre søk direkte i nettleseren din.

Opplysningene distribueres vederlagsfritt gjennom et sett med standardiserte tjenester.

Virksomheter som har fått godkjent søknad om tilgang til Folkeregisteret kan få tilgang til opplysninger på flere måter. Velg hvordan du vil ha tilgang:

Du kan gjøre oppslag i Folkeregisteret direkte på skatteetaten.no via nettleseren din.

 

Skatteetaten oppfordrer brukere med like behov til å samordne seg og la sin virksomhet bli representert av en felles tredjepart i dialogen med Folkeregisteret.

Et slikt samarbeid og representasjon referer vi til som segmentsamarbeid og parten som representerer segmentet er en segmentansvarlig.

Les mer om segmentene vi har samarbeid med

Les mer om rollen som segmentansvarlig

 

Som tidligere kan systemleverandørene hente opplysninger fra Folkeregisteret og tilgjengeliggjøre det i kundenes fagsystemer. Systemleverandør kan tilby sine kunder verdiøkende tjenester og skreddersøm.

Systemleverandører som henter opplysninger fra Folkeregisteret på vegne av sine kunder blir en databehandler for konsumenten. Ved påkobling til nye Folkeregisteret via systemleverandør må det foreligge en databehandleravtale mellom konsument og systemleverandør.

Når konsument har akseptert bruksvilkår og fått godkjent søknad om tilgang til folkeregisteropplysninger, må konsumenten delegere rettighet til systemleverandør. Se veileder for delegering her:

Informasjon til systemleverandører er tilgjengelig på Github.

Det moderniserte Folkeregisteret åpner i tillegg for at brukere kan integrere sine fagsystem direkte mot Folkeregisterets API og få opplysningene vederlagsfritt gjennom et sett standardiserte tjenester. Virksomheter som ønsker å koble seg direkte til det moderniserte Folkeregisteret kan finne mer informasjon om det på Skatteetatens nettside for API-dokumentasjon (Github).

Ny forretningsmodell gjør at Skatteetaten går vekk fra dagens konsesjonsbaserte leveranse gjennom en leverandør.

Skatteetaten vil fra 2021 bruke markedet og eksterne tjenesteleverandører der dette vurderes som hensiktsmessig og effektivt for konsumentene og/eller etaten. Ett område hvor Skatteetaten har vurdert dette som aktuelt, er innenfor området vask og ajourhold. Her har vi fått bekreftet at markedet kan levere gode tjenester til konsumentene som både ivaretar behovet for vask og ajourhold med tilsvarende tjenester som i dag, samt at det kan leveres nye verdiøkende tjenester (tilleggstjenester).

Helsevirksomheter kan bruke persontjenesten hos Norsk Helsenett

Alle aktører i helse- og omsorgstjenesten kan benytte ny persontjeneste hos Norsk Helsenett for oppslag i Folkeregisteret.