Eiendomsopplysninger

Skatteetatens datasamarbeid for eiendom er en tjeneste som tilbyr utlevering av beregnede markedsverdier til kommuner som benytter Skatteetatens formuesgrunnlag for bolig som utgangspunkt for fastsetting av eiendomsskatt.

Logg inn for å få tilgang:

Hent Skatteetatens beregnede markedsverdi

Både du og din kommune må være registrert bruker av tjenesten.

Før utlevering

Kommunen du representerer må ha signert datautleveringsavtale med Skattedirektoratet for å få tilgang til Skatteetatens datasamarbeid. Kontakt oss for å få tilsendt datautleveringsavtalen og skjema for brukeropplysninger:

[email protected] 

Brosjyre til innbyggere

Vi har laget en mal til brosjyre som kommunen kan bruke til å informere innbyggerne om utskriving av eiendomsskatt basert på beregnede markedsverdi fra Skatteetaten. Noe av teksten er skrevet med rødt, dette er informasjon som gjelder hver enkelt kommune og som må erstattes før brosjyren sendes ut.

Last ned mal til brosjyre.