Status inaktiv i Folkeregisteret fra februar 2022

Fra februar 2022 vil du som bruker folkeregisteropplysninger i økende grad oppleve å finne personer med d-numre som har status inaktiv.

Dette må du vite

Alle personer med d-numre i Folkeregisteret får status aktiv/midlertidig når d-nummeret tildeles. Etter fem år endres statusen til inaktiv.

Status "inaktivt" betyr ikke at d-nummeret er ugyldig eller at det er slettet. Status inaktiv betyr som hovedregel at det er fem år eller mer siden d-nummeret ble tildelt.

Aktivere d-nummeret igjen

En person kan få status aktiv/midlertidig igjen med samme d-nummer. Det skal derfor ikke rekvireres nye d-nummer til personer som har fått status inaktiv.

Reaktivering kan gjøres ved at personen som eier nummeret møter opp til ID-kontroll ved et skattekontor og ber om dette. Er dere rekvirent av d-nummer kan dere reaktivere nummeret selv.

ID-kontrollen må skje mer enn fem år etter at du fikk tildelt ditt d-nummer.

Dette må du gjøre

Din virksomhet må selv vurdere og beslutte hva status inaktiv skal bety for tjenestene du/dere tilbyr. I hvilke sammenhenger er det nødvendig at en person med d-nummer har status aktiv i forbindelse med dine tjenester?

Det er cirka 640 000 personer med d-numre tildelt før januar 2017 som vil få status inaktiv i løpet av første halvdel av februar 2022. Brukerne av Folkeregisteret må være forberedt på et større volum av hendelser i perioden inaktiveringen skjer.

Mer informasjon av teknisk karakter finnes på Skatteetatens github

Bakgrunn

Statuskode aktiv/midlertidig og inaktiv har vært brukt på alle med d-nummer i Folkeregisteret. Bakgrunnen for inaktivering nå er at det i 2017 ble det innført en bestemmelse i folkeregisterforskriften som gjør at personer med et d-nummer i Folkeregisteret skal få statuskode inaktiv fem år etter tildeling.

Vi ønsker å minne om bestemmelsen nå fordi det i januar 2022 er fem år siden bestemmelsen ble innført. Det er tidligere kommunisert at inaktiveringen etter planen skulle begynne fra 23. januar 2022. På grunn av nødvendige tester av og tilpasninger i den tekniske løsning, begynner inaktiveringen i første halvdel av februar 2022.