Tilgang til inntektsopplysninger fra a-ordningen

Standardisert maskin-til-maskin tjeneste som kan benyttes av virksomheter for tilgang til innrapporterte inntektsopplysninger fra a-ordningen.

Søk tilgang

Før du søker om tilgang, er det viktig å avklare om din virksomhet har behandlingsgrunnlag for de aktuelle opplysningene.

Måter å hente opplysningene

En hendelsesliste gir din virksomheten løpende varslinger om at opplysninger knyttet til en person er endret. Dette betyr at din virksomhet på bakgrunn av disse varslene kan oppdatere dine opplysninger om personer du har et kundeforhold til. Din virksomheten må selv avgjøre om hendelsen er relevant for deg, og eventuelt gjøre oppslag for å hente de oppdaterte opplysningene. 

Hendelseslisten kan sammen med oppslag bidra til at din virksomhet kan etablere egne tjenester for blant annet ajourhold og abonnementstjenester. Hendelseslisten vil også gjøre det mulig å lage automatisert saksbehandling ved endringer.

Å gjøre et oppslag betyr at din virksomhet gjør en enkeltforespørsel på en gitt person eller virksomhet for å innhente opplysninger innenfor ditt behandlingsgrunnlag. Oppslaget gjøres via maskin-til-maskin-grensesnitt, basert på entydig identifisering, for eksempel med fødselsnummer eller organisasjonsnummer.  

Opplysninger (api-er)

Opplysninger om innrapportert inntekt for en skattyter for en gitt periode. Informasjonen er tilsvarende det som innrapporteres av arbeidsgivere.

Viktig informasjon