Bruke seriøsitetsopplysninger fra Skatteetaten

Tjenester for deling av opplysninger om skatt og avgift som kan brukes til å vurdere om virksomheter følger gjeldende lover og regler. 

Opplysninger (api-er)

Informasjon om skattyters overholdelse av oppgaveplikten.

Informasjon om fordringer Skatteetaten har mot skattyter.

Opplysninger om skatt og avgift

Du kan bestille opplysninger om skatt og avgift (skjema RF-1507) for egen virksomhet.

 

Viktig informasjon

Andre delingstjenester

Skatteetaten tilbyr flere delingstjenester. Les mer om disse: