Tilgang til skatteopplysninger

Skatteopplysninger deles gjennom moderniserte maskin-til maskin-grensesnitt.

Søk tilgang

Før du søker om tilgang, er det viktig å avklare om din virksomhet har behandlingsgrunnlag for de aktuelle opplysningene.

Følgende delingstjenester er tilgjengelig for virksomheter med hjemlet behandlingsgrunnlag.

Måter å hente opplysningene

En hendelsesliste gir din virksomheten løpende varslinger om at opplysninger knyttet til en person er endret. Dette betyr at din virksomhet på bakgrunn av disse varslene kan oppdatere dine opplysninger om personer du har et kundeforhold til. Din virksomheten må selv avgjøre om hendelsen er relevant for deg, og eventuelt gjøre oppslag for å hente de oppdaterte opplysningene. 

Hendelseslisten kan sammen med oppslag bidra til at din virksomhet kan etablere egne tjenester for blant annet ajourhold og abonnementstjenester. Hendelseslisten vil også gjøre det mulig å lage automatisert saksbehandling ved endringer.

Å gjøre et oppslag betyr at din virksomhet gjør en enkeltforespørsel på en gitt person eller virksomhet for å innhente opplysninger innenfor ditt behandlingsgrunnlag. Oppslaget gjøres via maskin-til-maskin-grensesnitt, basert på entydig identifisering, for eksempel med fødselsnummer eller organisasjonsnummer.  

Opplysninger (api-er)

Opplysninger om hvor mye en person skal betale eller har til gode på skatten i skatteoppgjøret.

Opplysninger som danner grunnlaget for beregning av skatt og avgift, og beregnet skatt og avgift som fremkommer etter at skattesatser er anvendt på grunnlagene for en person.

Opplysninger om skattemyndighetenes beregning av pensjonsgivende inntekt (PGI) for en person.

Opplysninger som fremkommer i skattemelding for en person om inntekter, fradrag, formue, gjeld og beregnet skatt

Opplysninger om type skatteplikt og opplysninger som gir grunnlag for vurdering av skatteplikten for en person

Detaljert sammendrag og oppsummerte beløp over formue, gjeld, inntekt og fradrag i skatteoppgjøret for en person

Oppsummerte beløp over formue, gjeld, inntekt og fradrag i skatteoppgjøret for en person

Viktig informasjon