Søk tilgang til opplysninger fra Skatteetatens delingstjenester

Her kan virksomheter søke om tilgang til delingstjenester fra Skatteetaten.

Er du ute etter skatteopplysninger for en privatperson eller en virksomhet?

Hvis du har enkelthenvendelser om privatpersoner eller virksomheter, skal du ikke bruke dette søknadsskjemaet.

Du kan i stedet kontakte oss på telefon, chat, Facebook eller ved å skrive til oss.

Du bruker skjemaet nedenfor for å søke tilgang på vegne av en virksomhet til 

  • skatte- og inntektsopplysninger
  • seriøsitetsopplysninger

Se også andre tjenester du kan søke tilgang til:

Du kan logge inn for å se opplysninger om deg selv.

Behandlingstid

Som hovedregel vil vi behandle mottatte søknader innen 30 dager, men dette kan variere noe dersom vi har mange søknader til behandling samtidig.

Slik vurderer vi søknader

Vi foretar følgende vurderinger når vi behandler din søknad:

  • om mottatte opplysninger er fullstendige
  • juridiske vurderinger av hjemmelsgrunnlag for utlevering og behandling
  • om virksomheten inngår eller bør inngå i et segmentsamarbeid

 

Søknadsskjema

Du skal kun bruke dette skjemaet for å søke tilgang på vegne av en virksomhet til enten skatte- og inntektsopplysninger eller seriøsitetsopplysninger.

Vennligst fyll ut skjema under. Felter markert med * må fylles ut.

Kontaktperson – Hvem skal vi rette eventuelle spørsmål om søknaden til?