Bruksvilkår for delingstjenester

Her finner du bruksvilkår for utlevering av opplysninger om inntekt, skatt og restanser fra Skatteetatens API-er.

Dokumentet beskriver hvilke tjenester (API-er) som tilgjengeliggjøres, krav til kvalitet og tilgjengelighet, rutiner for endringer, feilhåndtering og administrasjon.

Bruksvilkårene gjelder sammen med generelle vilkår for deling (delingsvilkår). Bruksvilkårene må leses i sammenheng med delingsvilkårene og segmentansvarligavtale og/eller konsumentavtale/egenerklæring hvis relevant.