Delingsvilkår for Skatteetatens delingstjenester

Her finner du delingsvilkårene for Skatteetatens delingstjenester.

Delingsvilkårene gjelder for deling av data som Skatteetaten foretar til sine konsumenter, både der hvor deling av data skjer ved hjelp av elektronisk utveksling og der data deles ved hjelp av andre metoder.

Skatteetaten forvalter flere delingstjenester som offentlige og private virksomheter kan benytte for å utføre lovpålagte oppgaver og/eller for å kunne tilby bedre digitale tjenester både til eksterne og interne brukere.

Tilgangen til delingstjenester og samarbeid om utveksling av informasjon kan i enkelte tilfeller forutsette at det foreligger en søknad om tilgang til opplysningene fra Skatteetaten.

I tillegg til å akseptere delingsvilkårene består avtaleverket for deling også av en avtale om segmentansvar og/eller konsumentavtale (egenerklæring fra konsument) som identifiserer mottaker av informasjonen (behandlingsansvarlig) og grunnlaget for å få informasjonen utlevert.

Bruksvilkår

Der det er relevant suppleres avtaleverket med bruksvilkår for tjenesten, hvis samarbeidet omfatter bruk av en delingstjeneste.

Segmentavtale

Der konsumentene er koordinert med en segmentansvarlig er oppgavefordelingen mellom Skatteetaten som informasjonsforvalter og segmentansvarlig regulert i en segmentansvaravtale.