Søk tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret

Både privatpersoner, private virksomheter og offentlige virksomheter kan søke om å få opplysninger fra Folkeregisteret.

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Hvis du skal bruke opplysningene til forskning eller som privatperson, er fremgangsmåten litt annerledes:

Rettighetspakker: Dette kan du få tilgang til

Når du søker om tilgang, blir du spurt om hvilken rettighetspakke du søker tilgang til.

Hvis du er usikker på hvilken rettighetspakke du skal bruke, kan du svare på noen spørsmål for å vite hvilken rettighetspakke som gjelder for din virksomhet.

Du kan også lese mer om de ulike rettighetspakkene og hva disse inneholder:

Dette skjer etter at søknaden er innvilget

Dersom virksomheten får innvilget søknad om tilgang til Folkeregisteret vil det være mulig å hente opplysninger ut opplysninger fra Folkeregisteret.

Andre påkoblingsmuligheter

Se andre måter for å koble deg opp og benytte tjenestene

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon om tilgang og påkobling finner du på Skatteetatens side for API-dokumentasjon (Github).