Bruksvilkår for utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret

Her kan du laste Skatteetatens generelle vilkår for deling og bruksvilkårene for utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret.

Delingsvilkårene, bruksvilkårene og godkjent søknad om tilgang til Folkeregisteret utgjør til sammen avtalereguleringen av Skatteetatens deling av folkeregisteropplysninger.

Du må akseptere bruksvilkårene når du søker tilgang til å bruke opplysninger fra Folkeregisteret.