Tilgang til folkeregisteropplysninger til bruk i forskning

Du kan få utlevert folkeregisteropplysninger til bruk i forskning. Dette gjelder både taushetsbelagte og ikke-taushetsbelagte opplysninger.

Det er iht folkeregisterloven av 9. desember 2016 § 10-3 hjemmel for at folkeregistermyndigheten kan utlevere opplysninger til bruk i forskning. 

Følgende opplysninger kan utleveres:

 • fullt navn
 • navnehistorikk
 • fødselsnummer
 • fødselsdato
 • fødselsår
 • d-nummer
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse inkl. flyttedatoer
 • adressehistorikk
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand
 • vergemål
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • ektefelle/registrert partner
 • barn
 • foreldre
 • foreldreansvar
 • søsken
 • kontaktopplysninger for dødsbo
 • adopsjon
 • familienummer
 • tilknytning til Sametingets valgmanntall
 • samisk språk
 • oppholdsstatus
 • utlendingsmyndighetens identifikasjonsnummer
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktiv – de to siste om D-nummer)

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad skal sendes til
Skattedirektoratet
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Aktuelt regelverk