Tilgang til folkeregisteropplysninger for offentlige virksomheter uten hjemmel

Offentlige virksomheter uten hjemmel til taushetsbelagte opplysninger, kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Dette får dere tilgang til

Offentlige virksomheter uten hjemmel til taushetsbelagte opplysninger vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende ikke taushetsbelagte opplysninger:

 • navn inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert strengt fortrolig etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken.

Oppslagene i folkeregisteret kan gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Søk tilgang

I søknadsskjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og  hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang.

Viktig informasjon

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Ut 2021 tilbyr vi også løsning for tilgang til folkeregisteropplysninger via distributør, TietoEVRY AS. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. TietoEVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjenesten fungerer.

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

Last ned: Søknadsskjema (Word-format)

 

Dersom virksomheten ikke har behov for løpende tilgang til folkeregisteropplysninger for oppslag og ajourhold er det mulig å søke om å få utlevert enkeltopplysninger via vårt kontaktskjema.

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Prisen er for tiden kr. 30 per person det søkes utlevert opplysninger om.

Aktuelt regelverk