Finn rettighetspakke for å få tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret

Når du søker om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret, blir du spurt om hvilken rettighetspakke du søker tilgang til.

Skatteetaten har 5 rettighetspakker du kan søke tilgang til.

Hvis du er usikker på hvilken rettighetspakke du skal bruke, kan du svare på 2-7 spørsmål. Da får du hjelp til å finne ut hvilken rettighetspakke som gjelder for din virksomhet.

 

Hvis du vet hvilken rettighetspakke du skal søke om tilgang til, kan du gå direkte til rettighetspakken for å vite mer: