Tilgang til folkeregisteropplysninger for private virksomheter uten hjemmel

Private virksomheter som utfører lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige, kan få tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Private aktører må begrunne hvorfor oppgavene, som enten er pålagt i lov eller utføres på vegne av det offentlige, innebærer et behov for uthenting av opplysninger fra folkeregisteret uten krav om entydig søk.

Dersom slikt behov ikke kan godtgjøres skal private aktører benytte rettighetspakken "privat".

Dette får dere tilgang til

Private virksomheter med oppgaver for det offentlige vil etter gjeldende folkeregisterlov få tilgang til følgende ikke taushetsbelagte opplysninger:

 • navn inkl historikk
 • fødsels- og d-nummer
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert fortrolig eller strengt fortrolig etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (samtlige grupper)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Øvrige opplysninger som ikke fremgår direkte av listen, eksempelvis registreringsdatoer eller navn på ektefelle, er underlagt taushetsplikt. Slike opplysninger vil derfor ikke inngå i rettighetspakken.

Oppslagene i folkeregisteret kan gjøres på grunnlag av oppslag på fødsels-/d-nummer og navnelisting (såkalt flersøk).

For ytterligere beskrivelse av tjenesten, se vår distribusjonsmodell.

Søk tilgang

I søknadsskjemaet vil du få beskjed om å fylle ut opplysninger om din virksomhet og  hvilken rettighetspakke du søker tilgang til. Du må også akseptere et sett standard vilkår for å få tilgang.

Viktig informasjon

Logg inn for å fylle ut søknad om tilgang (RF-1514):

Søk tilgang til folkeregisteropplysninger

Private virksomheter får i tillegg tildelt rettighetspakken privat. Denne rettighetspakken kan benyttes for oppslag som ikke gjøres i forbindelse med lovpålagte oppgaver eller oppgaver på vegne av det offentlige.

 

Ut 2021 tilbyr vi også løsning for tilgang til folkeregisteropplysninger via distributør, TietoEVRY AS. Dette innbefatter også tilgang til tjenesten eQuest. TietoEVRY vil kunne orientere nærmere om hvordan denne tjenesten fungerer.

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret.

Last ned: Søknadsskjema (Word-format)

 

Dersom virksomheten ikke har behov for løpende tilgang til folkeregisteropplysninger for oppslag og ajourhold er det mulig å søke om å få utlevert enkeltopplysninger via vårt kontaktskjema.

Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke. Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Prisen er for tiden kr. 30 per person det søkes utlevert opplysninger om.

Aktuelt regelverk