Skjema RF-1294

Realisasjon av/fra landbrukseiendom (utgått)

Skjemaet er utgått fra og med 2018.

Skal du endre eller klage på skattemelding for tidligere år, og må levere på papir, kan du bruke disse skjemaene.