Skjema RF-1294

Realisasjon av/fra landbrukseiendom (utgått)

Skjemaet er utgått fra og med 2018.

Skal du endre eller klage på skattemelding for tidligere år, og må levere på papir, kan du bruke disse skjemaene.

 

footer/desktop/standard