Veivisere og kalkulatorer på skatteetaten.no

I en del av våre artikler bruker vi flere virkemidler for å vise sammenhenger eller tilpasse innholdet. Veivisere og kalkulatorer er virkemidler vi vet fungerer godt, men som også er tidkrevende å lage.

Slik ser det ut

Det er mange veivisere og kalkulatorer på skatteetaten.no. De følger de samme prinsippene, men kan være ganske ulike avhengig av hvilke brukerbehov som skal løses.

Slik kan veivisere og kalkulatorer se ut:

Eksempel 1

Eksempel 2

skjermbilde-skatteetatenno-veiviser-steg.PNG

skjermbilde-skatteetatenno-veiviser-sporsmal.PNG

 

Hvorfor lager vi veivisere?

Vi vet at det fungerer godt når vi lager innhold som

 • gir brukeren tydelige, kronologiske oversikter
 • fjerner støy og unødvendig informasjon

Veivisere - enten det er enkle oversikter eller kompliserte spørsmålstrær - har generelt mye høyere tilfredshet enn annet innhold.

Hvordan lager vi veivisere?

Å lage veiviser på skatteetaten.no er en tidkrevende prosess. Det er i de fleste tilfeller et langt mer omfattende regelverk å forholde seg til enn du umiddelbart tenker på og du vil oppdage at det er mange hindringer for brukeren. 

Hvis du vurderer å lage en veiviser, må du følge fremgangsmåten for å planlegge innhold til skatteetaten.no.

Flere typer veivisere

Les mer om:

Krav og kriterier for spørsmålstre/veivisere

Startsiden er den første siden brukeren ser og som vil vises i søkeresultat og navigasjon. Det er derfor veldig viktig å beskrive hva brukeren skal gjøre på en slik måte at brukeren tenker "ah, ja det var jo akkurat det jeg lette etter".

 • Startsiden må inneholde svar på:
 • Hvem er veiviseren for og i hvilken kontekst skal den brukes?
 • Hva får du vite eller skal ved å svare på veiviseren?
 • Hvilken oppgave skal du gjennomføre?
 • Hva må du eventuelt ha klart før du starter veiviseren?
 • Eventuelle forbehold
 • Hvor mange spørsmål må du svare på?

Vi anbefaler sterkt å ikke begynne med å strukturere spørsmålene før startsiden er skrevet.

krav og kriterier til spørsmålstreet:

 • Bruker må kunne svare på spørsmålene der og da
 • Benytt brukernes ord – ikke Skatteetatens
 • Svarene må være gjensidig utelukkende.
 • Spørsmålene bør struktureres slik at folk fortest mulig kommer seg uuuuuuut av spørsmålstreet dersom de ikke kvalifiserer til et av kravene. Bruk kriteriet om det som gjelder flest kommer først.
 • Er det reell bekymring og erfaring på at bruker ikke kan svare på alternativene, så bør man vurdere et "vet ikke"-alternativ. Dette alternativet må utdype slik at bruker har mulighet til å svare på spørsmålene i steget foran.
 • Henvis til videre øvrig kontaktpunkt der det er naturlig (enten for vanskelig, omfangsrikt eller av andre forretningsmessige hensyn)

Spørsmålstre har en tendens til å vokse etterhvert som man få rdokumentert regelverk og får ny kunnskap.

Vi anbefaler derfor at man bruker et tankekart-programmet - X-mind - til å strukturere spørsmålene. Du kan installere programmet X-mind via softwaresenteret på pcen din.

Her er et eksempel på hvordan noen av spørsmålene/svarene framstår når man setter opp spørsmålstreene i i X-mind:

eksempelXmind.png

For å kunne gjennomføre kvalitetssikring og eventuelle endringer, så er det er avgjørende at du dokumenterer spørsmål/svar fullt ut. Husk at noen andre skal kunne lese spørsmålene/svarene og forstå hva som er ment.

Vi anbefaler sterkt å ikke skrive svarsider før man er helt ferdig med spørsmålene. Årsaken er at du ikke vet hvor mange svarsider det er behov for du er helt ferdig med spørsmålstreet.

Svarsiden – teksten som svarer JA/NEI og gir en utdypende forklaring på HVA og HVORDAN man skal gjennomføre oppgaven:

 • All tekst skal ideelt sett komme til slutt.
 • Oppsettet og strukturen på sluttsiden kan vi diskutere etterhvert som spørsmålstreet strukturen blir ferdig.

Eksempler på ferdig resultat kan du se på: