Fritidseiendom i utlandet

Her får du vite de viktigste tingene du må gjøre med tanke på skatt når du har kjøpt, solgt, arvet, overtatt eller leid ut fritidsbolig i utlandet.

Veiviseren er for deg som er skattemessig bosatt i Norge. Du er skattemessig bosatt i Norge dersom du er født, oppvokst og fortsatt bor her, og i enkelte andre tilfeller.

For å vite hva som gjelder deg må du svare på noen spørsmål:

Veiviseren gir veiledning og informasjon til personer som er skattemessig bosatt i Norge og som har kjøpt, arvet, overtatt, solgt eller leid ut fritidsbolig i utlandet.

Du må svare på mellom 1 og 4 spørsmål for å få vite hva som gjelder deg. Basert på svarene vil du få en generell veiledning om hva du skal gjøre. Fordi ikke alle dine skattemessige forhold er vurdert, er informasjonen ikke et bindende svar fra oss.

Om du mener du har krav på fradrag, må du opplyse om det i skattemeldingen din. Endring av skattemeldingen kan gjøres elektronisk eller på papir.