Enkelte land Norge har skatteavtale med

Når du er skattemessig bosatt i Norge, skal du oppgi all inntekt og formue du har i utlandet i den norske skattemeldingen. Husk å registrere i hvilket land du har inntekt og/eller formue.

Skatteavtaler med en rekke land

Norge har inngått skatteavtale med en rekke land og blitt enige om hvor formuen/inntekten skal skattlegges. Har du fast eiendom og eventuell inntekt fra den i noen av landene i listen under, ser du hvordan du blir skattlagt.

Skal du ikke skattlegges i Norge for formuen/inntekten i utlandet, må du likevel oppgi den. Formuen blir automatisk unntatt fra beskatning i skattemeldingen når du registrerer formuen og legger inn land. Du må merke inntekten som "ikke skattepliktig" i skattemeldingen. Det blir foretatt korrekt beregning av formuen på bakgrunn av informasjon om eiendommens beliggenhet. 

Fradrag for norsk gjeld og gjeldsrenter blir automatisk begrenset i skatteberegningen. 

Når landet ikke er i listen

Hvis du ikke finner landet i listen, betyr det at du skal skattlegges i Norge for formue/inntekt du måtte ha i utlandet. Du må registrere alt inn i skattemeldingen. Har du betalt skatt for det i utlandet, kan du ha rett på kreditfradrag. Ditt fradrag for norsk gjeld og gjeldsrenter blir ikke begrenset i skatteberegningen.

Land Norge har skatteavtale med:

 • Barbados: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Benin: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bonaire:
  Formue og inntekter skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Bosnia-Hercegovina: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Curacao:
  Formue og inntekter skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Egypt: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld. 
 • Elfenbenskysten: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Filippinene: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Indonesia: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Israel: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Italia: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld. Eier du bare bolig eller fritidsbolig i Italia, gis det fullt fradrag for gjeldsrenter, ellers ikke.
 • Jamaica: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld. 
 • Kenya: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Kina: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Kroatia: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. Eier du bare bolig eller fritidsbolig i Kroatia, gis det fullt fradrag for gjeldsrenter, ellers ikke. 
 • Malaysia: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Marokko: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.  
 • Mexico: 
  Formuen på eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men inntekten skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld, men for gjeldsrenter.  
 • Montenegro: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter. 
 • Pakistan: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Saba:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge.  Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sri Lanka: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Maarten:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • St.Eustasius:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
 • Sør-Korea: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.   
 • Trinidad og Tobago: 
  Inntekt fra eiendommen skal ikke skattlegges i Norge, men formuen skattlegges. Det gis ikke fullt fradrag for gjeldsrenter, mens det er fullt fradrag for gjeld.
 • Tunisia: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.   
 • USA:
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter
 • Zimbabwe: 
  Formue og inntekt skal ikke skattlegges i Norge. Det gis ikke fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter.
Viktig informasjon