Boligverdi

Kommuner kan få tilgang til data om boligverdi som benyttes i beregning av eiendomsskatt. Skatteetaten har beregnede markedsverdier for boliger som er hentet fra opplysninger i skatteoppgjøret.

Det er kommunestyret i kommunen som bestemmer om de skal bruke Skatteetatens boligverdier til å beregne eiendomsskatt av bolig eller om takstene skal fastsettes kommunalt.

Den beregnede markedsverdien er enten en verdi basert på statistikk fra SSB (boligverdi) eller en verdi basert på dokumentert faktisk markedsverdi. Faktisk markedsverdi brukes hvis eier av eiendommen har krevd formuesverdien nedsatt.

Vi har best presisjon på markedsverdi og boligverdi i sentrale strøk og i store kommuner. Det kan være avvik på enkelteiendommer som skyldes at vi ikke kan ta hensyn til individuelle faktorer slik som nærhet til sjø, støy, solforhold og lignende.

Denne tjenesten er bare til bruk for kommuner. Hvis du er privatperson og lurer på noe om beregningen av eiendomsskatt, kan du lese om det her.

Data du får tilgang til

Kommunen din får kun tilgang til din kommunes eller samarbeidende kommuners eiendomsdata. Dataene skal bare benyttes til beregning av eiendomsskatt på bolig, med mindre annet er avtalt.

 1. Kommunenummer
 2. Gårdsnummer (G.nr.)
 3. Bruksnummer (B.nr.)
 4. Seksjonsnummer (S.nr.)
 5. Festenummer (F.nr.)
 6. Bygningsnummer
 7. Primærrom areal (P-rom areal)
 8. Byggeår (opprinnelig)
 9. Boligtype
 10. Boligverdi (beregnet markedsverdi)
 11. Organisasjonsnummer (ved borettslag/boligselskap)
 12. Andelsnummer / aksjeboenhetsnummer (hvis borettslag)
 13. Om boligverdien er fastsatt manuelt etter klage fra skattyter
 14. Hvis manuelt fastsatt, fra hvilket inntektsår gjelder denne
 15. Adresse, gatenavn
 16. Adresse, gatenummer
 17. Adresse, gatebokstav
 18. Adresse, postnummer
 19. Bolignummer

Slik gjør du det

Før du henter ut data må kommunen du representerer ha signert utleveringsavtalen «Vilkår for bruk av datasamarbeid - boligverdier» med Skatteetaten.

I tillegg må kommunen du representerer signere en avtale «Tilgang til datasamarbeid» om brukertilgang for inntil to brukere. Avtalen sier hvem som skal ha ansvar for innhenting og bruk av tjenesten i kommunen.

Kontaktskjema

Du henter dataene ved å logge deg inn laste ned en xml-fil. Du logger inn ved å bruke ID-porten. Det er viktig at du har tilgang i forkant.

Logg inn for å få tilgang:

Hent Skatteetatens beregnede markedsverdi

Både du og din kommune må være registrert bruker av tjenesten.

 

Du kan få tilgang til nye data om boligverdi en gang i året. Dette kommer etter skatteoppgjøret i november. Du kan også gjøre enkeltoppslag. Oppdaterte. Her kan du se endringer fra de siste to månedene.

Hvis du bruker et saksbehandlingssystem

Hvis kommunen din bruker et saksbehandlingssystem, laster du ned filen med data og importerer den i saksbehandlingssystemet

 

Sikkerhet

Kommunen din skal minimum oppfylle krav til sikkerhetstiltak som følger av lov og forskrift. Kommunen din skal om nødvendig dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

Behandlingsansvar

Kommunen din er behandlingsansvarlig når dere mottar data fra oss. Dere har ansvaret for å etterleve pliktene etter personopplysningsloven. Dette bekrefter dere i utleveringsavtalen før dere mottar dataene.

Taushetsplikt

Når vi deler data med kommunen din, har dere taushetsplikt om informasjonen vi deler med dere. Dette bekrefter dere i utleveringsavtalen før dere mottar dataene.

Taushetsplikten gjelder også etter at delingssamarbeidet er avsluttet.

Vi har laget en mal til brosjyre som kommunen din kan bruke til å informere innbyggerne om eiendomsskatt basert på beregnede markedsverdier fra Skatteetaten. Noe av teksten er skrevet med rødt. Dette er informasjon som kommunen må erstatte med egen informasjon før brosjyren sendes ut til innbyggerne.

Last ned mal til brosjyre.