Gjør oppslag i Folkeregisteret

Her kan virksomheter gjøre oppslag i Folkeregisteret. Dette kan du gjøre direkte i nettleseren.

Ved å logge inn får du tilgang til å søke etter personer. Du kan også velge å gjøre oppslag via andre systemer.

Virksomheten må ha tilgang til Folkeregisteret, og du må ha fått delegert rettigheter til å bruke tjenesten. Se hvordan du søker om tilgang. Du bruker fødselsnummeret ditt når du logger deg inn.

Opplysningen du får tilgang ved on-line oppslag er de samme som du får tilgang til ved maskin-til-maskin løsninger ved bruk av API-ene våre.

Det er personer som har tilgang til Altinn rollen begrenset signeringsrett som gis tilgang til tjenesten og som kan delegere rettigheter til andre personer i virksomheten.

Følgende rettigheter kan delegeres i Altinn for tjenesten on-line oppslag:

  • Oppslag i Folkeregisteret for finansforetak
  • Oppslag i Folkeregisteret for offentlige med hjemmel
  • Oppslag i Folkeregisteret for offentlige uten hjemmel
  • Oppslag i Folkeregisteret for private uten hjemmel
  • Oppslag i Folkeregisteret for private
  • Oppslag i Folkeregisteret for presse

Du kan lese mer om delegering av roller og rettigheter hos Altinn.

Entydig søk betyr at du kan søke opp en person og finne opplysninger om denne personen.

Du må kunne entydig identifisere personen. Det vil si at du må oppgi kriterier som unikt identifiserer en person. Dette kan for eksempel være: 

  • fødselsnummer eller d-nummer
  • navn og fødselsdato
  • navn og adresse

Rettighetspakke privat og presse har kun tilgang til entydig søk. Øvrige rettighetspakker har også tilgang å søke på kriterier som gir trefflister på et utvalg av personer. Her kan du lese mer om våre rettighetspakker.