Farskap og foreldreansvar

Hvis dere (mann og kvinne) er gift når barnet blir født, regnes mannen automatisk som far til barnet. Dersom dere er separert eller ikke gift, må far erklære farskapet.

Hvis dere er separert eller ikke er gift, kan far erklære farskapet under svangerskapet, i forbindelse med fødselen eller etter fødselen. 

Far kan erklære farskapet på følgende steder:

  • skattekontoret
  • Hos NAV eller dommeren
  • Hos jordmor eller lege i forbindelse med svangerskapskontroll
  • På sykehuset ved fødsel
  • Hos utsendt utenrikstjenestemann, dersom faren er i utlandet

Dersom den som har eklært farskapet ikke er oppgitt som far i fødselsmeldingen, må mor godkjenne farskapet.


Foreldreansvar

Disse får automatisk felles foreldreansvar:

  • Foreldre som er gift
  • Samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret da farskapet ble erkjent. Dette gjelder for barn født fra og med 1. januar 2006.

I andre tilfeller (inkludert barn født før 1. januar 2006) får moren foreldreansvaret alene, med mindre foreldrene har avgitt samboererklæring/inngått avtale om felles foreldreansvar.

Les mer om foreldreansvar