Farskap

Hvis dere (mann og kvinne) er gift når barnet blir født, regnes mannen automatisk som far til barnet. Dersom dere er separert eller ikke gift, må far erklære farskapet.

Hvis dere er separert eller ikke er gift, kan far erklære farskapet under svangerskapet, i forbindelse med fødselen eller etter fødselen. 

Det er Skatteetaten som mottar og behandler erklæringer om farskap.

Slik erklærer du farskap

Digitalt

Farskap kan erklæres digitalt ved at begge foreldrene identifiserer seg elektronisk på en sikker måte og signerer en digital erklæring.

Dette kan dere gjøre hvis

  • begge foreldre har norsk fødselsnummer
  • begge foreldre er over 18 år
  • barnet er født i Norge

Erklære farskap digitalt hos NAV:

Erklære farskap

Ved å møte opp fysisk

Far kan erklære farskapet ved personlig oppmøte på følgende steder:

  • skattekontoret. Husk å bestille tid på forhånd.
  • Hos NAV eller dommeren
  • Hos jordmor eller lege under svangerskapet og i forbindelse med fødsel. Det er ikke mulig å erklære farskapet hos jordmor eller lege etter barnets fødsel.
  • Hos utsendt utenrikstjenestemann, dersom faren er i utlandet

Husk å ta med gyldig legitimasjon ved oppmøte.

Dersom den som har eklært farskapet ikke er oppgitt som far i fødselsmeldingen, må mor godkjenne farskapet.