Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Farskap

Hvis dere (mann og kvinne) er gift når barnet blir født, regnes mannen automatisk som far til barnet. Dersom dere er separert eller ikke gift, må far erklære farskapet.

Hvis dere er separert eller ikke er gift, kan far erklære farskapet under svangerskapet, i forbindelse med fødselen eller etter fødselen. 

Far kan erklære farskapet på følgende steder:

  • skattekontoret
  • Hos NAV eller dommeren
  • Hos jordmor eller lege i forbindelse med svangerskapskontroll
  • På sykehuset ved fødsel
  • Hos utsendt utenrikstjenestemann, dersom faren er i utlandet

Dersom den som har eklært farskapet ikke er oppgitt som far i fødselsmeldingen, må mor godkjenne farskapet.