Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.

 

Hvis du har foreldreansvaret kan du inntil barnet fyller 18 år blant annet:

Hvis du ikke har foreldreansvar, men er forelder til barnet:

  • kan du bestille attest og/eller opplysninger om barnet ved å sende en begrunnet skriftlig forespørsel til skattekontoret.
  • har ikke Folkeregisteret lov til å fortelle deg hvem som har foreldreansvaret.

 

Gifte

Foreldre som er gift når barnet blir født får automatisk felles foreldreansvar.

Samboere

Foreldre som har samme adresse i folkeregisteret når far signerer erklæring om farskap, har automatisk felles foreldreansvar hvis barnet er født etter 1.1.2006.

Ikke samboere

Når foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene. Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller.

 

Barn født i utlandet

For barn som er født i utlandet gjelder andre regler.