Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. 

Hvis du har foreldreansvaret kan du inntil barnet fyller 18 år blant annet:

 • Melde flytting for barnet.
 • Endre navn for barnet.
 • Bestille attester for barnet.
 • Få informasjon om barnet.
 • Bestille pass for barnet.
 • Åpne bankkonto og bestille bankkort for barnet.
 • Ta avgjørelser for barnet om medisinsk behandling.
 • Velge type skole.
 • Melde inn i trossamfunn.  

Hvis du ikke har foreldreansvar, men er forelder til barnet:

 • Kan du bestille attest og/eller opplysninger om barnet ved å sende en begrunnet skriftlig forespørsel til skattekontoret.
 • Da har ikke Folkeregisteret lov til å fortelle deg hvem som har foreldreansvaret.

Barn født etter 1. januar 2020

Alle barn som fødes fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. 

Dersom foreldrene ikke bor sammen ved barnets fødsel, kan hver av foreldrene melde fra innen ett år hvis de ikke ønsker felles foreldreansvar. Hvis mor melder fra, får hun foreldreansvaret alene (last ned skjema) og far må i så tilfelle gå til sak for å få felles foreldreansvar. Domstolene vil foreta en konkret og individuell vurdering ut i fra hva som er barnets beste. Far kan på sin side også melde fra om at han ikke ønsker felles foreldreansvar, slik at mor får foreldreansvaret alene. Les mer om reglene på Bufdir.no 

Barn født før 1.januar 2020

Gifte

Foreldre som er gift når barnet blir født får automatisk felles foreldreansvar.

Samboere

Foreldre som har samme adresse i folkeregisteret når far signerer erklæring om farskap, har automatisk felles foreldreansvar hvis barnet er født etter 1.1.2006.

Ikke samboere

Når foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene. Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller.

Barn født i utlandet

For barn som er født i utlandet gjelder andre regler.