Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må være enige i viktige beslutninger om barnet. 

Last ned, fyll ut og send inn:

Registrer foreldreansvar

Du må ha foreldreansvar for å kunne gjøre blant annet:

  • Melde flytting for barnet.
  • Endre navn for barnet.
  • Bestille attester for barnet.
  • Få informasjon om barnet.
  • Bestille pass for barnet.
  • Åpne bankkonto og bestille bankkort for barnet.
  • Ta avgjørelser for barnet om medisinsk behandling.
  • Velge type skole.
  • Melde inn i trossamfunn.  

Hvis du ikke har foreldreansvar, men er forelder til barnet:

Hvis du er usikker på om du er registrert med foreldreansvar i Folkeregisteret, kan du sjekke det på Min side.

Barn født 1. januar 2020 eller senere

Alle barn som fødes fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. 

Foreldre som ikke bor sammen kan innen ett år etter at farskapet ble fastsatt, gi melding til Folkeregisteret om at mor ønsker foreldreansvaret alene. Dersom far likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten. Retten vil ta en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Les mer om reglene på Bufdir.no

Foreldre som flytter fra hverandre har felles foreldreansvar. De kan endre foreldreansvaret til at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene. Det gjøres ved å lage en ny avtale mellom foreldene eller en rettslig avgjørelse. Avtalen eller den rettslige avgjørelsen må meldes til, og registreres i Folkeregisteret for å være gyldig.

Barn født før 1. januar 2020

Gifte

Foreldre som er gift når barnet blir født får automatisk felles foreldreansvar.

Samboere

Foreldre som har samme adresse i folkeregisteret når far signerer erklæring om farskap, har automatisk felles foreldreansvar hvis barnet er født etter 1.1.2006.

Ikke samboere

Når foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene. Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller.

Barn født i utlandet

For barn som er født i utlandet gjelder andre regler.