Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Meld inn barnets navn

Når Folkeregisteret har sendt deg en henvendelse om å velge navn til barnet ditt, kan du melde inn navn for barn du har foreldreansvar for. Navnet må meldes inn senest innen barnet fyller seks måneder.

Barnet skal ha fornavn og ett enkelt etternavn eller dobbelt etternavn skilt med bindestrek. I tillegg kan barnet ha mellomnavn.

Merk at et mellomnavn ikke er et fornavn. Navn som kan tas som etternavn kan også tas som mellomnavn. Du finner informasjon om fornavn, mellomnavn og etternavn i avsnittene under.

Når den andre forelderen med foreldreansvar skal godkjenne navnevalget, gjøres det ved å logge inn på "meld inn barnets navn".

Behandlingstid

  • Dersom navnemeldingen godkjennes automatisk, vil barnets navn registreres umiddelbart.
  • Dersom navnemeldingen behandles manuelt vil saksbehandlingen ta lengere tid. Du kan logge inn for å se status på saken din eller se våre saksbehandlingstider.

Du får en bekreftelse i din innboks når barnets navn og fødselsnummer er registrert.

Når barnet er over seks måneder

Hvis barnets navn ikke er meldt til Folkeregisteret, eller ikke kan registreres innen barnet fyller seks måneder, vil barnet registreres uten fornavn og med mors etternavn ved fødselen. For å melde fornavn og eventuell endring av etternavn, må foreldre som har foreldreansvar, melde barnets navn på det tilsendte skjemaet "Registrere navn på barnet". Skjemaet sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Dersom du ikke har dette skjemaet, må du kontakte oss for å få tilsendt et nytt skjema.

Fornavn, mellomnavn og etternavn

Dersom barnet skal ha fleire førenamn, blir desse omtala som 1. 2. 3. førenamn.  Alle skal skrivast i feltet for førenamn.

Eit mellomnamn er ikkje eit førenamn. Namn som kan bli brukt som etternamn, kan også bli brukt som mellomnamn.

Døme:

Ole Petter Hansen Olsen.

  • Ole og Petter er 1. og 2. førenamn og skal skrivast i førenamnsfeltet.
  • Hansen er mellomnamnet. 
  • Olsen er etternamnet.

Etternamn som fleire enn 200 personar i Noreg har, er eit fritt etternamn. Det kan brukast utan at nokon av foreldra til barnet har namnet. Du kan sjekke kor mange som har eit etternamn på Statistisk sentralbyrå sitt namnesøk.

Eit etternamn er beskytta dersom 200 eller færre personar i Noreg heiter det. Eit beskytta etternamn kan brukast dersom barnet har tilknyting til namnet ved til dømes slektskap. Dersom faren sitt namn er valt som mellom- eller etternamn, og namnet er beskytta, må farskapet vere registrert først.

Ein saksbehandlar tar kontakt dersom vi treng dokumentasjon.

Dersom barnet skal ha dobbelt etternamn, må namnet setjast saman med bindestrek.

Døme:
Petter Hansen-Olsen.

  • Hansen-Olsen er etternamnet.

Dersom ein ikkje ønskjer bindestrek, må det eine namnet takast som mellomnamn.

Døme:
Petter Hansen Olsen.

  • Hansen er mellomnamnet.
  • Olsen er etternamnet.

Klage  

Bekreftelse på registrering av navn for barnet er et enkeltvedtak som du kan klage på.

Riktig klageinstans er statsforvalteren i det fylket du er bosatt.

Du må likevel sende klagen skriftlig via Kontakt oss - Skatteetaten.