Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Foreldreansvar for barn født i utlandet

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.

Hvis du har foreldreansvar kan du inntil barnet fyller 18 år blant annet:

Foreldreansvar registreres bare for barn som bor i Norge. Foreldreansvaret registreres i utgangspunktet på denne måten når dere flytter til Norge fra utlandet:

  • Hvis dere er gift og flytter begge to sammen med barnet til Norge, registreres foreldreansvaret som felles.
  • Hvis dere ikke er gift med hverandre, registreres foreldreansvaret som ukjent.
  • Hvis mor eller far flytter alene til Norge med barnet, registreres foreldreansvaret som ukjent hvis du ikke har med dokumentasjon på foreldreansvaret. Hvis foreldrene er gift med hverandre og var det da barnet ble født, kan foreldreansvaret registreres som felles når den andre forelderen også flytter til Norge.

Det er lurt å endre foreldreansvar slik at det ikke står som ukjent.

Endre foreldreansvar

Du kan endre foreldreansvaret ved å sende inn en av disse:

  • Utfylt avtale om foreldreansvar.
  • Vedtak fra UDI hvor det står hvem som har foreldreansvaret.
  • Dom fra en domstol i et land som er tilsluttet Europarådskonvensjonen eller Haagkonvensjonen.
  • Dom fra en domstol i Norge som sier hvem som skal ha foreldreansvaret.
  • Utskrift av registrerte opplysninger fra nordisk folkeregistermyndighet.

Send det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo