Barn født i utlandet

Er dere norske foreldre som har fått barn i utlandet? For at barnet skal bli registrert bosatt i Norge, må dere møte opp på skattekontoret sammen med barnet når dere kommer tilbake til Norge.

Ta med dere følgende

 1. Passet til barnet
  • Passet ordnes via norsk passmyndighet. Les mer informasjon om å få fødselsnummer til pass
  • Hvis barnet kommer til Norge uten pass, og er født i og flytter til Norge fra et annet land innen Norden, kan dere i stedet for pass ta med fødselsregisterutskrift/fødselsattest og et fotografi av barnet tilsvarende et passfoto.
  • Hvis barnet er født i og flytter til Norge fra andre land innen Schengen-området enn de nordiske, skal barnet av hensyn til legitimasjonsplikten i disse landene ha fått ordnet pass via norsk utenriksstasjon før dere flytter til Norge. Skulle barnet likevel ha kommet til Norge uten pass, kan dere i stedet for pass ta med fødselsregisterutskrift/fødselsattest og et fotografi av barnet tilsvarende et passfoto. 
 2. Utfylt flyttemelding for barnet

Et barn blir norsk statsborger dersom en av foreldrene er norsk statsborger. 

Hvis barnet er født i (land som omfattes av gruppe 3-land i folkeregisterforskriften § 8-4-2): 

 • Europa:  Andorra, Belgia, Estland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østerrike
 • Nord-Amerika:  USA og Canada
 • Oseania:  Australia og New Zealand
 • Asia:  Japan

må fødselsattesten være i original eller som bekreftet kopi fra norsk utenriksstasjon i landet barnet er født i.

Hvorvidt Apostillestempel/legalisering er nødvendig, må avklares med utenriksstasjonen.

I tillegg til fødselsattest, vil det normalt være påkrevd med DNA-test hvis barnet er født i (land som omfattes av gruppe 2-land i folkeregisterforskriften § 8-4-2):

 • Afrika:  Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, Zimbabwe
 • Asia:  Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria, Vietnam 
 • Europa: Kosovo

Hvis barnet er født i et annet land enn de nevnt over, må fødselsattesten være påført Apostille eller være legalisert av utstederlandets utenriksdepartement.

Hvis familien skal bo i utlandet, kan barnet få fødselsnummer i forbindelse med søknad om norsk pass. Dette får dere ved å ta kontakt med en norsk utenriksstasjon i det landet dere oppholder dere i.

Husk å ta med barnets fødselsattest.

Kvinnen som har født barnet, skal regnes som mor til barnet.

Selv om fødselsattesten fra det landet der barnet er født tilsier at den norske kvinnen er barnets mor, anerkjennes ikke dette som et gyldig morskap i Norge hvis kvinnen ikke har født barnet.

Etter norsk rett kan juridisk morskap bare overføres ved adopsjon.

Les mer om folkeregistrering av barn født av surrogatmor i utlandet.