Adopsjon og registrering i folkeregisteret

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som behandler søknad om adopsjon – både adopsjon av barn fra utlandet og adopsjon av barn i Norge.

Etter at adopsjonen er gjennomført, sender Bufdir en melding til Skatteetaten. Meldingen danner grunnlaget for registreringen av barnet i folkeregisteret. Når vi har registrert opplysningene, vil vi sende en bekreftelse til en av foreldrene. Du kan se barnets informasjon på Min side.

Adoptivforeldre som adopterer fra utlandet, må melde flytting til Norge for barnet sitt.

Minst en av foreldrene må møte på skattekontoret sammen med barnet. Dere må ta med gyldig legitimasjon, forhåndssamtykke og adopsjonspapirene fra utlandet. Er adopsjonspapirene på et annet språk enn norsk eller engelsk, må dere ta med en oversettelse av adopsjonspapirene.  

Når meldingen om flytting til Norge blir godkjent, vil barnet få et brev med fødselsnummer i posten adressert til sitt opprinnelige navn. 

Hvis adopsjonen er gjennomført i utlandet uten at det er gitt forhåndssamtykke av norsk adopsjonsmyndighet, må adopsjonen godkjennes av Bufdir. Når Bufdir har anerkjent den utenlandske adopsjonen, må adoptivforeldrene selv sende inn en kopi av anerkjennelsen til Skatteetaten. 


Barnets navn

På søknadsskjema til Bufdir, kan dere velge nytt navn til barnet hvis dere ønsker det. 

Etternavn: Dere kan velge barnets etternavn. Velges ikke etternavnet, får barnet automatisk adoptivmorens etternavn. Skal barnet ha to etternavn, må navnene skrives med bindestrek (dobbelt etternavn). 

Fornavn: Dere kan gi barnet et nytt fornavn. Barnet kan ha flere fornavn, for eksempel sitt opprinnelige navn. 

Mellomnavn: Dere kan gi barnet et nytt mellomnavn. Bare etternavn kan tas som mellomnavn.