Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Delt fast bosted for felles barn

Etter samlivsbrudd kan foreldre bestemme hvilke bostedsordning de skal ha for barna sine. De kan avtale om delt fast bosted for sine barn, og få avtalen registrert i Folkeregisteret.

Delt fast bosted betyr at barnet bor (har fast bosted) hos begge foreldrene. Det er ikke det samme som delt bosted, som betyr at barnet bor kun med den ene og har samvær med den andre. Delt fast bosted trenger ikke å være en 50/50-deling av tid. Foreldrene avtaler selv hvor mye tid barnet skal bo hos hver.

Den av foreldrene som har foreldreansvaret, og som barnet er registrert bosatt med på meldingstidspunktet, kan melde flytting for barnet. Når en avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret, må begge foreldrene samtykke til flytting av barnet for at flyttemeldingen skal være gyldig.

Vi anbefaler å bruke Bufdirs foreldresamarbeidsavtale om delt fast bosted for å lage en foreldresamarbeidsavtale.

 • Avtalen må signeres av begge foreldrene
 • Legg ved kopi av gyldig legitimasjon for begge foreldrene
 • Signert avtale sendes til:
  Skatteetaten
  Postboks 9200 - Grønland
  0134 OSLO

Avtaler sendt elektronisk trenger kun vedlagt legitimasjon fra den av foreldrene som ikke sender inn avtalen.

Krav til registrering av delt fast bosted for barn

 • Begge foreldrene må være registrert i Folkeregisteret
 • Barnets/barnas bostedsadresse må være hos en av foreldrene
 • Barnet/barna må være under 18 år
 • Foreldrene må ha felles foreldreansvar

Du kan lese mer om delt fast bosted på Bufdirs nettsider.