Delt fast bosted for felles barn

Etter samlivsbrudd kan foreldre avtale hvilke bostedsordning de skal ha for barna sine; delt fast bosted eller fast bosted.

Begge foreldrenes adresser kan vises i Folkeregisteret, men barnet kan kun ha én bostedsadresse. Avtalen om bosted må derfor registreres i Folkeregisteret for å sikre at barnets bostedsadresse blir korrekt

Fast bosted betyr at barnet bor kun med den ene forelderen og har samvær med den andre. Delt fast bosted betyr at barnet bor (har fast bosted) hos begge foreldrene. Foreldrene avtaler selv hvor mye tid barnet skal bo hos hver, og må også avtale hva som skal være barnets bostedsadresse.

Vi anbefaler å bruke Bufdirs foreldresamarbeidsavtale om delt fast bosted for å lage en foreldresamarbeidsavtale.

 • Avtalen må signeres av begge foreldrene
 • Legg ved kopi av gyldig legitimasjon for begge foreldrene
 • Signert avtale sendes til:
  Skatteetaten
  Postboks 9200 - Grønland
  0134 OSLO

Avtaler sendt elektronisk trenger kun vedlagt legitimasjon fra den av foreldrene som ikke sender inn avtalen.

Krav til registrering av delt fast bosted for barn

 • Begge foreldrene må være registrert i Folkeregisteret
 • Barnets/barnas bostedsadresse må være hos en av foreldrene
 • Barnet/barna må være under 18 år
 • Foreldrene må ha felles foreldreansvar

Du kan lese mer om delt fast bosted på Bufdirs nettsider.

Melde flytting for barnet

Den eller de som har foreldreansvaret, og som barnet er registrert bosatt med på meldingstidspunktet, kan melde flytting for barnet. Når en avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret, må begge foreldrene samtykke til flytting for at flyttemeldingen skal være gyldig.

Dersom en av foreldrene vil flytte i Norge eller ut av landet, skal den som vil flytte varsle den andre senest 3 måneder før flytting. Dersom foreldrene ikke er enige om flytting, må den av foreldrene som vil flytte kreve mekling.