Registrere delt fast bosted

Ved samlivsbrudd kan foreldrene velge å registrere en avtale om delt fast bosted for barna. Hvis barnet skal flytte må begge foreldrene signere flyttemelding.

Foreldre med felles foreldreansvar kan registrere en avtale i Folkeregisteret om delt fast bosted for barna. Barn med avtale om delt fast bosted vil kun ha én folkeregistrert adresse. Den andre adressen vil vises som en «delt bostedsadresse» i Folkeregisteret.

For å registrere delt fast bosted i Folkeregisteret må foreldrene inngå en skriftlig avtale om dette. Et eksempel på en slik avtale er foreldresamarbeidsavtale fra Bufdir.

Krav til registrering av avtale

  • begge foreldrene må signere avtalen
  • dere må legge ved kopi av gyldig legitimasjon for begge foreldrene. Dersom dere sender inn avtalen elektronisk, trenger dere kun å legge ved legitimasjon fra forelderen som ikke sender inn avtalen.
  • signert avtale sendes til:
    Skatteetaten
    Postboks 9200 – Grønland
    0134 OSLO

Vi kan også registrere en rettsavgjørelse om delt fast bosted i Folkeregisteret.

Melde flytting for barnet

Når en avtale om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret, må begge foreldrene signere flyttemeldingen.

Dersom foreldrene har avtalt en ny folkeregistrert adresse for barnet, må de selv melde flytting for barnet til denne adressen. En avtale mellom foreldrene er ikke en gyldig flyttemelding.