Slik beregnes formuesverdien av egen bolig (primærbolig)

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Formuesverdien er en prosentandeldel av denne boligverdien.

Boligens verdi

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger.

Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Formuesverdien er en gitt prosentdel av denne boligverdien.

Formuesverdi for primærbolig

Formuesverdien for primærbolig er 25 prosent av boligens verdi.

Det er høyere prosentandel for boliger verdt over 10 millioner kroner:

  • For inntektsåret 2022 er prosentandelen 50 prosent for den delen som overstiger 10 000 000 kroner. 
    For inntektsåret 2023 er prosentandelen 70 prosent for den delen som overstiger 10 000 000 kroner.

Opplysningene står i skattemeldingen din

Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig, fremgå av skattemeldingen din

Du må likevel sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Skulle noen opplysninger være feil eller ufullstendige, må du endre dette i skattemeldingen.

Regn ut formuesverdien selv

Du kan selv regne ut formuesverdien ved å bruke boligkalkulatoren vår.

Attest på innmeldte verdier

Ønsker du attest på allerede innmeldte verdier kan du logge inn og bestille en attest for formuesverdi eiendom. Denne viser total formuesverdi for hele eiendommen.