Bruke folkeregisteropplysninger

Folkeregisteret tilbyr en rekke API-er som kan benyttes av virksomheter som produserer eller bruker folkeregisterdata.

Søk tilgang

Alle virksomheter som ønsker å koble seg til det moderniserte Folkeregisteret, må søke tilgang.

Fra 1. januar 2022 må du ha tilgang til modernisert folkeregister for å bruke folkeregisteropplysninger. For å sikre at du fortsatt har tilgang, bør du søke så tidlig som mulig.

Om tjenestene

Det er Skatteetaten som distribuerer folkeregisteropplysninger. Dette gjøres gjennom et sett standardiserte tjenester. Opplysningene er vederlagsfrie.

Tjenestene er delt inn i produsenttjenester og konsumenttjenester.

  • Produsenttjenester er tjenester som benyttes av de som er produsenter av data for Folkeregisteret.
  • Konsumenttjenester er tjenester for å hente data fra Folkeregisteret, rettet mot alle brukerne av registerdata.
  • Se dokumentasjon av API-ene (Github)

Rettighetspakker for tilgang til folkeregisteropplysninger

Skatteetaten har 5 rettighetspakker du kan søke tilgang til. Hvilken rettighetspakke du har tilgang til avgjør hvilke opplysninger fra Folkeregisteret du kan se.

Les mer om rettighetspakkene:

Distribusjonsmodell: Slik kobler du deg opp

Skatteetaten tilbyr oppkobling til modernisert folkeregisterløsning gjennom et modernisert grensesnitt.

Les mer om hvordan du kobler deg opp til folkeregisterløsningen

 

Nye fødselsnummer og d-nummer fra 2032

For å øke tilgangen på gyldige fødselsnumre og d-numre, har Stortinget vedtatt å ta i bruk nye nummerserier fra 2032.

Hvis dere henter informasjon fra Folkeregisteret om fødselsnummer, kjønn eller benytter kontrollberegning vil endringen påvirke dere.

Viktig informasjon

Andre delingstjenester

Skatteetaten tilbyr flere delingstjenester. Les mer om disse: