Vi søker nye ledere til IT-divisjonen i Skatteetaten

I divisjon IT er vi rundt 900 medarbeidere som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning. ​Vi bruker årlig rundt 1 000 000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy for å understøtte etaten og gjøre oss best mulig rustet til å ​oppfylle samfunnsoppdraget som er å sikre skatteinntektene.​

Akkurat nå søker vi etter flere ledere som kan lede våre medarbeidere gjennom utfordrende, krevende og morsomme oppgaver.

Bli litt bedre kjent med oss!

Derfor trenger vi flere ledere

I september 2020 ble det satt i gang et arbeid for å vurdere hvordan vi løser oppgavene og samhandler i divisjon IT, og om det var behov for å justere organisasjonen. Vi valgte å se på hvilke oppgaver vi gjør, hvilke oppgaver som endrer seg, og hvilke oppgaver vi tror ikke er med oss inn i fremtiden.

En ny organisasjon

Arbeidet førte til en beslutning om omorganisering i vår divisjon. Målet er at vi er operative i ny organisasjon 1. september 2021.

 

Nye og moderniserte løsninger er med på å endre måten vi jobber på. Tidligere produksjonsoppgaver automatiseres og vi får nye oppgaver, som for eksempel verdikjedeovervåkning. Det fører til at mange av oppgavene våre endrer seg.

Vår divisjon har flere års erfaring med arbeid i tverrfaglige team. Dette er team hvor utvikling, drift og produksjon jobber sammen.

Vi ønsket å vurdere om de tverrfaglige teamene fungerte optimalt og se på hvordan vi kunne rigge organisasjonen for å få teamene til å fungere mest hensiktsmessig.

Vi ønsker å oppnå tre hovedeffekter med organisasjonsendringen:

 • Styrket samhandlingen med resten av Skatteetaten
 • Økt effektivitet gjennom mer tverrfaglig samarbeid
 • Bedre utnyttelse av ny og avansert teknologi til det beste for etaten

I tillegg ønsker vi fornuftig størrelse på enhetene slik at lederne kan være tett på sine medarbeidere. Dette gir et behov for flere ledere.

Et digitalt skifte for alle medarbeidere

Skatteetaten jobber med å effektivisere oppgaveløsningen i etaten ved å tilby verktøy for bedre samhandling, samt en personlig, tilpasset arbeidsflate som skal være tilgjengelig fra både PC, mobil og nettbrett.

Det innebærer at alle 7500 medarbeidere i løpet av 2021 får nye digitale arbeidsverktøy som skal bidra til å forenkle måten vi jobber på.

I sum skal den digitale arbeidsplassen legge til rette for økt fleksibilitet, bedre samhandling og at det blir enklere å dele med hverandre.

 

De siste årene har vi modernisert våre eksterne, digitale løsninger til det beste for skatteyterne og næringsliv.

Nå er tiden kommet for å gjøre et internt løft, slik at vi får verktøy som møter dagens behov for effektiv samhandling.

Med landsdekkende oppgaveløsning sitter vi spredt utover hele landet med økt behov for intern samhandling på tvers av organisasjon og lokasjoner.

Med nye, digitale verktøy skal ansatte og innleide i Skatteetaten kunne:

 • Jobbe sikkert, mer effektivt og fleksibelt
 • Ha åpen og direkte dialog med kolleger, både i team og på tvers av organisasjonen
 • Få tilgang til mye brukte verktøy fra PC, mobiltelefon og nettbrett
 • Samhandle i sanntid, enten på kontoret, på reise eller hjemme - fordi vi tar i bruk skyløsninger
 • Samarbeide enklere på tvers av funksjoner og lokasjoner
 • Unngå duplikater og risiko for dobbeltarbeid - fordi vi har kun én versjon av dokumenter
 • Spare tid som følge av bedre søk/enklere gjenfinning
 • Oppleve større stabilitet i løsningene fordi den tekniske infrastrukturen styrkes

Se video: Prosjektleder Viveca Liodden og utvikler Sondre Padøy forteller hvordan de synes det er å jobbe i divisjon IT i Skatteetaten

En av Norges mest innovative virksomheter

Skatteetaten ble i 2020 kåret til en av Norges 25 mest innovative virksomheter, og kom på 9. plass i den samlede kåringen. Skatteetaten er den eneste offentlige aktøren på listen.

Vi har i mange år jobbet planmessig med å utvikle nødvendig egenkompetanse for å styre utviklingsarbeidet med moderniseringen av etatens virksomhet. Systematisk arbeid med utvikling av kompetanser og felles metoder for forretningsutviklere, prosjektledere, arkitekter, endringsledelse, brukerinnsikt, funksjonelle arkitekter, utviklere og testere gjør at etaten i dag styrer utviklingen av kjernevirksomheten selv.

Vi evner å se muligheter og er nysgjerrige på ny teknologi, og har i mange år klart å være helt i front med nye teknologiske løsninger.

Da Innovasjonsmagasinet i samarbeid med Computerworld plasserte oss på listen over Norges 25 mest innovative virksomheter, var begrunnelsen som følger:

Med vilje til langsiktig tenking, fokus på kompetanse, innovative teknologivalg og brukervennlige effektive løsninger har Skatteetaten vist at det er ingen motsetning mellom å være innovativ og statlig.

Skatteetaten i skyen

Skatteetaten bruker i dag sky-tjenester i noen grad, og er derfor ikke helt fremmed for sky. Men med ny organisasjon på plass ligger alt til rette for i større grad å velge skybaserte løsninger når nye tjenester skal utvikles.

Skatteetaten besluttet for kort tid siden sin første skystrategi.

Skystrategien sier at nye tjenester skal utvikles i skyen, mens vi skal fortsette å forvalte og drifte eksisterende systemer i egne datahaller inntil systemene avvikles, eller man ut fra en kost-nytte vurdering finner det riktig å flytte systemet ut i sky.

De tjenestene som først blir skybaserte er digital arbeidsplass som baserer seg på Microsoft 365. I tillegg pågår det vurderinger av flere tjenester og om hele eller deler av disse bør flyttes til sky.

På sikt er målet at skytjenester skal bidra til økt innovasjon for eksempel gjennom eksperimenteringsløp.