Nye skattekort og skattetrekksmelding for 2019

Fra 14. desember 2018 legger vi ut skattekortet og sender ut skattetrekksmeldingen for 2019.

Før denne dato kan du ikke gjøre endringer i skattekortet for 2019.

Se eller endre skattekort/forskuddsskatt

Når du har endret skattekortet ditt, får arbeidsgiver automatisk tilgang til det nye skattekortet. Dermed trenger du ikke levere noe til arbeidsgiver.

Logg inn for å se eller endre skattekortet eller forskuddsskatten (RF-1102):

Se eller endre skattekortet

Nytt i skattekortet for 2018

De aller fleste vil ha 2-6 forskjellige skattetrekk i skattekortet.
Det vil fremgå tydelig av skattekortet hvem som skal benytte de ulike trekkodene og hva slags type inntekt de skal benyttes på.

Endringen innebærer ingen annen konsekvens enn at det blir enklere for arbeidsgivere og pensjonsutbetalere å velge riktig skattetrekk for forskjellig type inntekt.

Har du flere arbeidsgivere/pensjonsutbetalere må du passe på at tabelltrekk blir brukt bare ett sted. Tabelltrekket bør brukes der du har høyest inntekt (hovedarbeidsgiver/-pensjonsutbetaler).

Før du endrer skattekortet

Det er viktig at du kontrollerer tallene og eventuelt retter beløpene, som er oppgitt for hva du har tjent og blitt trukket i skatt fra januar og frem til du søker. Opplysningene finner du på din siste lønnslipp, eventuelt ved å legge sammen beløpene på alle lønnslippene/pensjonsutbetalingene. I tillegg må du oppgi årsinntekt, samt øvrige inntekter og fradrag. Beløpet skal oppgis i brutto (beløpet før fradrag). Sjekk hva som er innrapportert fra din arbeidsgiver/pensjonsutbetaler.

Endringer i inntekt, utgifter eller livsendringer generelt, kan være grunn til å endre skattekortet.

Tjener du 55 000 kroner eller mindre i løpet av året, kan du bestille frikort.

Logg inn for å se eller endre skattekortet eller forskuddsskatten (RF-1102):

Se eller endre skattekortet
  • Kontroller postene. Disse opplysningene finner du på den siste lønnsslippen fra arbeidsgiver, eventuelt på den siste oppgaven fra pensjonsutbetaler.
  • Enkelte pensjonsutbetalere oppgir ikke dette i et samlet beløp. Da må du i såfall selv legge sammen skatten som har blitt trukket fra hver utbetaling.

  • Hvis du verken har fått lønn, pensjon eller inntekt av lott (inntekt av fiske på fiskebåt) - og du heller ikke har betalt skatt hittil i år, kan du skrive 0 i feltene. Hittil-feltene vises fra 1. januar hvert år.
  • Fyll ut forventet inntekt for hele året. Noen av opplysningene er utfylt på forhånd basert på ditt siste skatteoppgjør eller din siste endring av skattekortet. Dersom beløpene ikke stemmer med dine opplysninger, kan du fylle inn nye beløp.

  • Fyll ut forventede fradrag, det vil si beløp du kan trekke fra på skatten. Som hovedregel har du rett til fradrag for alle gjeldsrenter. Dersom flere er ansvarlige for gjelden, har du bare rett til fradrag for renter for din egen andel av gjelden. Reiseutgifter og utgifter til pass av barn (foreldrefradrag) er andre eksempler på fradrag.

  • Fyll inn det du forventer å ha av formue og gjeld ved utgangen av året.
  • Du kan legge til nye poster ved å bruke søkefeltet øverst i skjermbildet eller ved å klikke på "Legg til" under de forskjellige kategoriene. For å fjerne en post kan du sette verdien til 0 eller klikke på søppelkasseikonet over feltet.

  • Nederst på siden kan du se hvordan endringene dine påvirker det nye skattekortet ditt
  • Trykk ”Send inn” nederst på siden.

Ønsker du å trekke mer i skatt enn hva skattekortet viser?

Da trenger du ikke nytt skattekort. Ta kontakt med arbeidsgiver/lønningskontoret, eventuelt NAV/din pensjonsutbetaler, og be dem om å trekke deg mer i skatt. De fleste arbeidsgivere vil ha dette skriftlig.

Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, pensjonsutbetalere eller liknende, bør du gjøre disse oppmerksomme på om de er din hovedarbeidsgiver (der du tjener mest), eller om de er en biarbeidsgiver. NAV er i denne sammenhengen å regne som en arbeidsgiver.

Hovedarbeidsgiver skal trekke skatt etter tabell (tidligere del 1 av skattekortet), mens andre arbeidsgivere skal trekke skatt i prosent (tidligere del 2).

I utgangspunktet får alle som har flere arbeidsgivere over tid prosentkort, men husk at Skatteetatens beregninger er basert på siste kjente skatteoppgjør, eventuelt siste endring av skattekortet, så endringer etter dette blir ikke fanget opp.

Mottar du ytelser fra NAV og har arbeidsinntekt i tillegg?

NAV får skattekortopplysningene elektronisk og er ikke alltid informert om at du har annen hovedarbeidsgiver. Pass på at ikke både din hovedarbeidsgiver og NAV trekker etter tabell.

Mottar du flere ytelser fra NAV, må du gi beskjed til NAV om å trekke etter tabell på hovedytelsen, og etter prosent på de andre ytelsene. Blir du trukket etter tabell på alle ytelsene fra NAV får du feil skattetrekk, og dermed er det stor fare for restskatt. Du kan søke om prosentkort for å unngå feil skattetrekk.

Frikort og flere arbeidsgivere?

Har du frikort og mer enn en arbeidsgiver, må du fordele frikortbeløpet mellom arbeidsgiverne.

Mottar du syke-, foreldre-, svangerskaps-, omsorgs- eller pleiepenger fra NAV?

Da kan skattetrekket ditt bli endret sammenlignet med fjoråret.

Skattetrekksmeldingen er informasjon om skattekortet ditt

Etter at du har endret skattekortet, får du informasjon om det nye skattekortet, en skattetrekksmelding. Normalt innen 5 virkedager. Informasjonen finner du i "Innboksen" når du er logget inn. Er du ikke e-bruker, sender vi informasjonen til din folkeregistrerte adresse.

Du må kontrollere at alle opplysningene stemmer.

Det kan du gjøre ved å se på lønnslipp, dokumentasjon fra NAV eller den som betaler ut din pensjon og dokumentasjon fra banken hvis du har gjeld, gjeldsrenter og eventuelt formue.

Du kan sjekke hva arbeidsgivere/pensjonsutbetalere har rapportert om arbeidsforhold og lønnsopplysninger hittil i år.

Forskuddsskatt – personlig skattyter

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak),er deltaker i ansvarlig selskap, eller har andre inntekter eller formue som ikke er trekkpliktig, skal du betale forskuddsskatt. Du kan betale til skatteoppkreveren (kommunekasserer, kemner) i den kommunen du skatter til. Her finner du også kontonummer. Du kan lage et kid-nummer her.

Utenlandsk arbeidstaker?

Utenlandske arbeidstakere må som regel møte opp på skattekontoret for å søke om skattekort. Det finnes noen unntak.

Har du ikke mottatt skattekortet?

Skattekortet er elektronisk. Det betyr at du ikke får skattekortet hjem i posten og du skal  ikke levere noe til arbeidsgiver.

Har du ikke fått informasjon om skattekortet ditt innen 9. januar, kan det være at Skatteetaten ikke har nok opplysninger. Da kan du bestille skattekort og legge inn opplysningene selv.

NB: Husk at arbeidsgiver kan bruke skattekortet ditt for året før på januarlønnen.

Trenger du hjelp? Chat med oss

Av hensyn til din egen sikkerhet ber vi deg om å ikke skrive personopplysninger eller sensitive opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger. På chat kan vi ikke gi status i pågående saker. 

Åpningstider på chat: 09:00 til 15:30 på hverdager.

Åpningstider for jul og nyttår:
Vi er åpent torsdag 27. og fredag 28. desember kl. 09:00 til 14:00, de andre dagene er det stengt. Vanlige åpningstider fra 2.januar igjen.

footer/desktop/standard