10-3.1 Forarbeider og forskrifter

10-3.1.1 Forarbeider

10-3.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-3-1 og 10-3-2