10-6.1 Forarbeider og forskrifter

10-6.1.1 Forarbeider

10-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 10-6-1 og 10-6-2