11-2 § 11-2. Varer med lav verdi

(1) Ved kjøp av varer som er omfattet av § 3-1 annet ledd, skal tilbyder som nevnt i § 2-1 tredje ledd beregne og betale merverdiavgift

(2) Departementet kan gi forskrift om tilbyders ansvar etter denne bestemmelsen