Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

11-2 § 11-2. Innførsel av varer (opph.)

§ 11-2 ble opphevet ved lov av 18. desember 2015 nr. 118

Paragrafen lød på dette tidspunkt:

Ved innførsel av varer skal den som etter tolloven er ansvarlig for toll, beregne og betale merverdiavgift.

Paragrafen ble opphevet med virkning fra 1. januar 2017. Bestemmelsen er videreført i merverdiavgiftsloven § 11-1 første ledd annet punktum. Se forøvrig kap. 11-1.2.