11-2.1 Forarbeider

Bestemmelsen må ses i sammenheng med VOEC-ordningen som er beskrevet under merverdiavgiftsloven kapittel 14 II og på Skatteetatens hjemmesider, og innebærer at avgiftsplikten påhviler utenlandsk tilbyder, og ikke den som innfører varen til Norge.