14-2 § 14-2. Registrering av konkursbo og dødsbo

Konkursbo registreres på eget nummer med virkning fra åpningen av bobehandlingen. Dødsbo forblir registrert på avdødes registreringsnummer.