14-5.2 Identifikasjonsnummer

Bestemmelsen fastslår at skattekontoret skal tildele tilbyder et identifikasjonsnummer. Nummeret brukes i registeret over tilbydere og skal fremgå av mva-meldingen.